Escala
header

6e Studiedag Omgeving

Concept

Na 4 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening hebben we deze vorig jaar uitgebreid met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

Ook de sessies rond Milieu konden vorig jaar op veel belangstelling rekenen en werden positief beoordeeld.

We kiezen dus opnieuw voor deze formule.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u kan kiezen.

Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw bestuur;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen.

Deze studiedag richt zich naar:

  • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren (stedenbouw/milieu)
  • Handhavers binnen politie e.a.
  • Architecten, studiebureaus, landmeters die vaak werken in opdracht van overheden
  • Advocaten omgevingsrecht

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten voor de helft van de effectieve uren.

Met onze studiedag richten we ons enerzijds naar medewerkers die nog maar beperkte ervaring hebben inzake ruimtelijke ordening. Voor hen zijn er de basissessies met één ster.

Daarnaast zijn er ook sessies rond specifieke topics voor mensen die reeds een stevige basiskennis hebben. De sessies voor gevorderden worden aangegeven met twee sterren.

Graag tot 30/11 te Westerlo voor weer een sterk inhoudelijke en leerrijke studiedag!

 

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België