Escala
header

Duurzaam HR-congres - Brussel

Concept

Academics meet practitioners

Dit congres komt er als samenwerking van het opleidingsinstituut van de federale overheid, de vakgroep personeel en organisatie en de school voor social profit en publiek management van de UGent en Escala, opleidingsspecialist voor overheden en de social profit.

Verloop

In de voormiddag start het congres met twee onderbouwende academische uiteenzettingen, vanuit internationale en nationale invalshoeken. Dit wordt in de plenaire zitting 's morgens verder geconcretiseerd met een praktijkvoorbeeld.

In de namiddag biedt deze tweetalige studiedag verschillende Frans- en Nederlandstalige workshops en praktijkgetuigenissen waaruit u kan kiezen om dit alles voor u verder te concretiseren, ervaringen uit te wisselen, ... U maakt uw keuze de dag zelf van het congres.

Duurzaam HR: de weg naar een performante en mensgerichte organisatie

Duurzaam ondernemen, duurzaam gedrag is in. Vele organisaties bewandelen de weg naar een duurzame benadering van resultaten, medewerkers en maatschappelijke omgeving. HR kan zeker niet achterblijven op deze belangrijke trend naar een meer duurzame relatie met de medewerkers en de omgeving. Wat kunnen organisatie doen om meer actief in te spelen op deze nieuwe trend naar meer Performantie, People en Planet? Wat is de balans tussen Performantie, People en Planet? Hoe kunnen we vanuit HR een rol spelen in het ontwikkelen van een duurzaam beleid binnen de organisatie? Kunnen we door een duurzaam HR het imago van onze organisatie opkrikken op de arbeidsmarkt (employer branding)?

Het congres wil een antwoord formuleren op bovenstaande vragen.

  • Wat is de inhoud van een duurzaam HR?
  • Wat zegt de managementliteratuur en het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van een duurzaam HR?
  • Welke goede praktijken bestaan er op dit moment om het domein van duurzaam HR?
  • Wat is de rol van HRM in het creëren van een unieke combinatie tussen Performantie (profit), People en Planet?

Doelpubliek:

  • HR-medewerkers en HR-verantwoordelijken, directie, stafmedewerkers, diensthoofden, leidinggevenden
  • Medewerkers van de federale overheid schrijven in via de geijkte kanalen.
  • Medewerkers uit de sociale profit en lokale en regionale entiteiten kunnen inschrijven via Escala.

 

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België