Escala
header

Omgaan met psychiatrische patiënten

Opleiding van 2 sessies

Tags: patiënt, psychiatrie, ziektebeeld

Omschrijving

In het uitoefenen van uw job komt u met een grote diversiteit aan mensen in contact. Deze personen kunnen kampen met heel uiteenlopende en dikwijls gecompliceerde problemen. Sommige personen kampen met psychiatrische ziektebeelden. Het herkennen van psychiatrische ziektebeelden is een vaardigheid die u zich eigen moet maken, zodanig dat u kunt anticiperen op mogelijke gevoeligheden en deze beter kunt inschatten. Deze opleiding geeft u een beter inzicht in de leefwereld van deze kwetsbare groep mensen, zodat u professioneel kunt reageren indien er zich eigenaardig gedrag voordoet dat gerelateerd is aan een ziektebeeld. In deze opleiding verkrijgt u over diverse stoornissen algemene informatie en een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen.

Programma

Ziektebeelden die in deze opleiding aan bod komen:

- psychose

- schizofrenie

- persoonlijkheidsstoornissen

- dissociatieve stoornissen

- automutilatie of zelfverwonding

- angst

- bipolaire stoornis

- depressie

Voor wie is deze opleiding bestemd

ambtenaren, maatschappelijk assistenten, thuisverpleegkundigen, medewerkers zorgsector, politie.

Docent

Mike De Clercq, licentiaat criminologie en ervaren trainer verdedigingstechnieken en afweertechnieken binnen de sociale sector


Opleiding van 2 sessies

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België