Escala
header

Beroepsgeheim in de zorg en het sociaal werk

Opleiding van 3 sessies

Start:

16-05-2017, Kontich

16-05-2017, Groeningenlei 16, 2550 Kontich

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 16/05/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  16/05/2017 ( 13:30 - 16:30 )   |  13/06/2017 ( 09:30 - 12:30 )

Start:

12-09-2017, Gent

12-09-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 12/09/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  12/09/2017 ( 13:30 - 16:30 )   |  21/09/2017 ( 09:30 - 12:30 )

Wie met mensen werkt, komt namelijk ethische kwesties tegen die om een zorgvuldige ontrafeling vragen, zodat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden. Deze vorming plaatst de wettelijke kaders rond beroepsgeheim in een afwegingsmodel over morele knopen.

Programma

Deze vorming gaat de eerste halve dag in op het denkkader uit "Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk". Dit denkkader is ook in andere werkcontexten inzetbaar. In dit model wordt het juridisch kader rond beroepsgeheim geïntegreerd.

De tweede halve dag komt het beroepsgeheim dan ook ruim aan bod. Er wordt nadruk gelegd op een redeneerproces rond beroepsgeheim en ingegaan op enkele recente ontwikkelingen op het vlak van beroepsgeheim.

In een derde halve dag wordt verder ingezoomd op vragen en casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd

De vorming richt zich tot al diegenen die dagdagelijks met mensen werken of mensen ondersteunen die met mensen werken. Er wordt van de deelnemers een actieve inbreng verwacht.

  • maatschappelijk assistenten
  • zorg- en hulpverleners residentieel en ambulant binnen de jeugdzorg, zorg voor personen met een beperking, gezondheidszorg, ...
  • kinderopvang
  • politie
  • ...

Docent

Annemie van Looveren is juriste bij het steunpunt jeugdhulp. Ze behandelt op de juridische helpdesk dagelijks vragen van praktijkwerkers over beroepsgeheim en geeft vormingen over het thema. Steunpunt Jeugdhulp ontwikkelde de poster: beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners en de brochure: beroepsgeheim voor dummies.

Kris Stas is werkzaam bij het Steunpunt Algemeen welzijnswerk. Beroepsethiek is haar werkterrein. Ze gaf al ettelijke vormingen en lezingen en maakte bijdragen voor publicaties. Ze is mede auteur van het boven vermelde boek. Als docente beroepsethiek is ze verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool.


Opleiding van 3 sessies

Start:

16-05-2017, Kontich

16-05-2017, Groeningenlei 16, 2550 Kontich

Lesdata

Wegbeschrijving

Start:

12-09-2017, Gent

12-09-2017, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Prijs € 245.00 (excl. BTW)

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België