Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Wegwijzer naar de meest passende dienstverlening

Opleiding van 5 sessies

Start:

17-04-2018, Wilrijk

17-04-2018, Doornstraat 600, 2610 Wilrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 17/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  17/04/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  24/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  24/04/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  8/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Tags: Wegwijzer_sociale_rechten

Op 3 maart 2004 werd het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid (B.S. 12-05-2004) goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Het sociaal beleid heeft als taak ervoor te zorgen dat iedereen weet heeft van de verschillende rechten voorzien in de grondwet.

Omschrijving

Om dit te waarborgen wordt een grondige kennis van de hulpverlener vereist omtrent de sociale dienstverlening.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Deze opleiding heeft als doel de cursisten een inzicht te bezorgen in de verschillende tegemoetkomingen, premies, vrijstellingen,...

Programma

1. Sociale zekerheid

kinderbijslag, pensioen, werkloosheid, ziekte (arbeidsongevallen + beroepsziekte), jaarlijkse vakantie.

2. Sociale bijstand

2.1. Algemene sociale bijstand: integratie-tegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, hulp aan bejaarden, leefloon

2.2. Belastingen: alle fiscale tegemoetkomingen zoals: vermindering personenbelasting, successierechten, energiebesparende investeringen,.....

2.3. Elektriciteit, gas, water, telefoon, telecommunicatie: speciaal

3. Bescherming van de gezondheid

Palliatief verlof, tegemoetkoming voor chronische ziekten, maximumfactuur, globaal medisch dossier, persoonlijk assistentiebudget, Vlaamse zorgverzekering, kankerfondsen,....

4. Mobiliteit

Seniorentarief 65+, speciale parkeerkaart, verminderingskaart NMBS, Omnipas 65+, Buzzy Pass, korting WIGW,....

5. Arbeid

Kinderopvangtoeslag, begeleidingsuitkering, voltooiingspremie, werkhervattingspremie, kinderopvangvergoeding,...

6. Onderwijs

Verblijfsvergoeding, studietoelagen, studielening gezinsbond, vrijstelling inschrijvingsgeld, opleidingsvergoeding, slaagpremie, opleidingscheques

7. Huisvesting

Installatiepremie daklozen, referentieadres, sociale leningen, sociale voordelen en tegemoetkomingen inzake huisvesting, huurderbond, sociale verhuurkantoren,....

8. Juridische bijstand

Juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand, wetswinkel,...

9. Geneeskundige bijstand

Recht op dringende medische hulp, wet op patiëntenrechten,...

10. Culturele en maatschappelijke ontplooiing

Maatregelen ter bevordering van de

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van OCMW cliënten, cultuuraanbod Vlaanderen, sociaal-cultureel volwassenenwerk, vakantie voor mensen met laag inkomen.

11. Praktische linken: internet, sociale kaart, rechtenverkenner

Voor wie is deze opleiding bestemd

Hulpverleners of medewerkers van de sociale dienst van OCMW's, gemeentebesturen, CAW's, mutualiteiten, ziekenhuizen, andere sociale instellingen

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Docent

De heer Koen Van Zandweghe, advocaat


Opleiding van 5 sessies

Start:

17-04-2018, Wilrijk

17-04-2018, Doornstraat 600, 2610 Wilrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 17/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  17/04/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  24/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  24/04/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  8/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Prijs € 370.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België