Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Frans voor maatschappelijk werkers

Opleiding van 6 sessies

Start:

18-04-2018, Gent

18-04-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 18/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  25/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  2/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  9/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  16/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  23/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Tags: frans, maatschappelijk_werk, maatschappelijk_werkers, frans_voor_hulpverleners,

Omschrijving

Ten gevolge van maatschappelijke evoluties komt u tijdens de uitoefening van uw beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact. Op die momenten ervaart u dat uw kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met uw gesprekspartner(s) te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat u ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon.

De doelstelling van deze opleiding is dan ook de communicatie tussen de deelnemers en hun Franstalige klanten te bevorderen. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie. De deelnemers verhogen hun kennis van het Frans naar een praktisch werkniveau in functie van de specifieke behoeftes van hun job als maatschappelijk werker.

Programma

Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

- alternatieve gerechtelijke maatregelen

- crisishulp

- huishoudelijk geweld

- justitieel welzijnswerk

- ondersteuningscentrum voor allochtonen

- onthaalcentrum

- opvangcentrum

- persoonlijk en relationeel welzijn

- schuldbemiddeling

- slachtofferhulp

- sociale enquête

- sociale huisvesting

- thuisbegeleiding

- vluchtelingenhulp

- woonbegeleiding

- ...

De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen aangebracht worden. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Methodologie

Een eventueel aanwezige drempelvrees overwint u van bij de start. De cursus verloopt volledig in het Frans en in de vorm van interactieve gesprekken, rollenspellen en improvisatieoefeningen.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Indien u werkt in een CAW, een OCMW of een gelijkaardige dienst, dan is dit voor u de geknipte opleiding.

Voorkennis

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u over een goede basiskennis van het Frans beschikken (Europees referentiekader, A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang [bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk]. Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven).

Om de interactiviteit te garanderen, worden maximum 16 deelnemers tot deze opleiding toegelaten.

Docent

Frans Alleweireldt


Opleiding van 6 sessies

Start:

18-04-2018, Gent

18-04-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 18/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  25/04/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  2/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  9/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  16/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  23/05/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Prijs € 300.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België