Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Veiligheid, milieu en kwaliteit [156]

 

Veiligheid, milieu en kwaliteit

Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

Heel wat KMO's in Vlaanderen werken nog steeds met een "oude milieuvergunning". Deze "oude vergunningen" moeten vervangen worden door een omgevingsvergunning.
Opleiding van 3 sessies.


Aandachtspunten bij de opmaak-wijziging van een milieuvergunning

Deze opleiding zal u alvast verduidelijken hoe u uw milieuvergunningsaanvraag succesvol kunt laten verlopen.
Opleiding van 2 sessies.


Aangeduide persoon EHBO hulpverlening en brandbestrijding

Na deze opleiding kunt u een basisverzorging toedienen en kunt u een aantal blusmiddelen correct gebruiken. Dit in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.
Opleiding van 2 sessies.


Actieve preventie van rugklachten

U krijgt inzicht in het ontstaan van rugklachten en leert vooral hoe rugvriendelijk anticiperen in tal van situaties met focus op realistische preventie.
Opleiding van 1 sessie.


Actuele brandveiligheidsnormen voor gebouwen

Deze opleiding heeft toe doel de wijzigingen aan het KB van 7 juli 1994 inzake basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen te bespreken.
Opleiding van 2 sessies.


Arbeidsongevallenpreventie bij onderhoud

Deze opleiding zal u inzicht geven in de gevaren en de risico's die voorkomen bij dit soort werkzaamheden.
Opleiding van 4 sessies.


Asbest - eenvoudige handelingen

Ken de gevaren van asbest en weet welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.
Opleiding van 2 sessies.


BA4 - Gewaarschuwden

Ken de gevaren, ken de werking, zie de problemen, ... werken met elektriciteit vraagt aandacht.
Opleiding van 2 sessies.


BA5 - Vakbekwamen

Werken met elektriciteit vraagt bijzondere aandacht! Leer de gevaren, de werking en de problemen kennen.
Opleiding van 4 sessies.


Basis heftruck en elektrische stapelaar

Gecombineerde opleiding heftruck en elektrische stapelaar. Behaal 2 attesten op 3 dagen!
Opleiding van 6 sessies.


Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht

Deze opleiding zal u in staat stellen op een correcte manier algemene informatie te verstrekken bij concrete vragen over milieurecht.
Opleiding van 6 sessies.


Basiskennis poetstechnieken voor teamcoaches

Begeleid uw poetsteam snel en efficiënt bij de uitvoering van hun taken
Opleiding van 2 sessies.


Basisopleiding niet dringend ziekenvervoer

In deze opleiding leert u alles overhet begeleiden van patiënten bij niet-dringend ziekenvervoer en het eventueel toedienen van eerste hulp.
Opleiding van 7 sessies.


Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator

Door het volgen van deze "Basisopleiding tot Milieuzorgcoördinator" bekomt u inzicht in deze, in sommige gevallen toch wel complexe materie.
Opleiding van 8 sessies.


Basisreacties bij terreur

Hoe reageren bij terreur?
Opleiding van 1 sessie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België