Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Veiligheid, milieu en kwaliteit [75]

 

Kwaliteit

Actieve preventie van rugklachten

U krijgt inzicht in het ontstaan van rugklachten en leert vooral hoe rugvriendelijk anticiperen in tal van situaties met focus op realistische preventie.
Opleiding van 1 sessie.


Actuele brandveiligheidsnormen voor gebouwen

Deze opleiding heeft toe doel de wijzigingen aan het KB van 7 juli 1994 inzake basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen te bespreken.
Opleiding van 2 sessies.


Arbeidsongevallenpreventie bij onderhoud

Deze opleiding zal u inzicht geven in de gevaren en de risico's die voorkomen bij dit soort werkzaamheden.
Opleiding van 4 sessies.


Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht

Deze opleiding zal u in staat stellen op een correcte manier algemene informatie te verstrekken bij concrete vragen over milieurecht.
Opleiding van 6 sessies.


Basiskennis poetstechnieken voor teamcoaches

Begeleid uw poetsteam snel en efficiënt bij de uitvoering van hun taken
Opleiding van 2 sessies.


Basisopleiding kwaliteit ISO 9001:2015

Deze basisopleiding is de ideale voorbereiding om vervolgens deel te nemen aan de opleiding tot interne auditor ISO 9001.
Opleiding van 2 sessies.


Basisopleiding niet dringend ziekenvervoer

In deze opleiding leert u alles overhet begeleiden van patiënten bij niet-dringend ziekenvervoer en het eventueel toedienen van eerste hulp.
Opleiding van 7 sessies.


Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator

Door het volgen van deze "Basisopleiding tot Milieuzorgcoördinator" bekomt u inzicht in deze, in sommige gevallen toch wel complexe materie.
Opleiding van 8 sessies.


Beheer van recyclagepark

Een goed beheer van uw containerpark!
Opleiding van 3 sessies.


Besmettingsgevaar op publieke plaatsen

De juiste preventieve maatregelen in acht te nemen om diverse infectieziekten worden voorkomen op maat van de non-profit.
Opleiding van 1 sessie.


Bestuurder autolaadkraan

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de autolaadkraan.
Opleiding van 4 sessies.


Bestuurder hoogwerker voor franstaligen

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de hoogwerker.
Opleiding van 2 sessies.


Brand ten gevolge van elektrocutie en explosie voorkomen

Tijdens deze 2 opleidingssessies willen we uitvoering ingaan op enerzijds het verband van elektrocutie met brand en anderzijds het verband van explosie met brand.
Opleiding van 2 sessies.


CapabilityStudy en SPC integreren in de bedrijfsprocessen

Met CapabilityStudy gaan we na of het proces capabel is om binnen de gestelde toleranties te produceren. Met SPC houden we het proces onder controle.
Opleiding van 8 sessies.


Club Continu Verbeteren

Deze club verenigt lean managers, productie- en kwaliteitsmanagers die gebeten zijn door de filosofie van continu verbeteren, efficiëntie en optimalisatie.
Opleiding van 4 sessies.


1 2 3 4 5

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België