Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Veiligheid, milieu en kwaliteit [28]

 

Milieu

Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

Heel wat KMO's in Vlaanderen werken nog steeds met een "oude milieuvergunning". Deze "oude vergunningen" moeten vervangen worden door een omgevingsvergunning.
Opleiding van 3 sessies.


Aandachtspunten bij de opmaak-wijziging van een milieuvergunning

Deze opleiding zal u alvast verduidelijken hoe u uw milieuvergunningsaanvraag succesvol kunt laten verlopen.
Opleiding van 2 sessies.


Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht

Deze opleiding zal u in staat stellen op een correcte manier algemene informatie te verstrekken bij concrete vragen over milieurecht.
Opleiding van 6 sessies.


Beheer van recyclagepark

Een goed beheer van uw containerpark!
Opleiding van 3 sessies.


Beheersen van geurhinder

Een zaak is zeker, een bedrijf dat geurhinder veroorzaakt heeft er alle belang bij om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau te brengen.
Opleiding van 2 sessies.


Bijscholing milieucoördinator

Met deze reeks van 3 sessies willen we een actualisering van de doorleefde praktijk en ervaring met de nieuwe wetgeving bieden aan de milieucoördinatoren.
Opleiding van 3 sessies.


Club Milieucoördinatoren (bijscholing milieucoördinator)

Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis zal plaatsvinden.
Opleiding van 10 sessies.


De kostprijs van (afval)water in al zijn facetten

Een zo volledig mogelijke toelichting van alle kosten verbonden aan het waterverbruik bij een privé of publiek bedrijf: van afvalwaterheffing tot de drinkwaterfactuur.
Opleiding van 1 sessie.


De milieuwetgeving in Brussel

Hoe zit dat nu precies bij onze collega's in Brussel? In deze opleiding brengen we inzicht in de onderlinge verhouding tussen vergunning en de diverse milieucompartimenten.
Opleiding van 2 sessies.


De milieuwetgeving in Wallonië

Inzicht in de structuur van de Waalse wetgeving, concrete betekenis en de praktische aspecten. Waar relevant maken we de vergelijking met de situatie in Vlaanderen.
Opleiding van 2 sessies.


De watertoets

De opleiding heeft tot doel uw kennis up-to-date te houden omtrent de watertoets. Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen worden toegelicht.
Opleiding van 2 sessies.


Eenmalige of periodieke evenementen. Nood- en interventieplan

Naast de praktische beslommeringen ivm de organisatie is het niet overbodig om na te denken over een plannetje van wat er moet gedaan worden bij onheil. Het kan levens reddden
Opleiding van 2 sessies.


Energiebesparingstechnieken - initiatie

Deze opleiding zal u voldoende informeren betreffende de praktische haalbaarheid en de financiële aspecten van energiebesparingen.
Opleiding van 2 sessies.


Energiezuinig ondernemen

Deze opleiding stelt u in staat om met kennis van zaken de vaak onvoldoende gekende maatregelen voor besparingen in uw organisatie te detecteren en aan te pakken.
Opleiding van 4 sessies.


Interne milieuauditor

Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
Opleiding van 4 sessies.


1 2

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België