Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Veiligheid, milieu en kwaliteit [75]

 

Veiligheid

Aangeduide persoon EHBO hulpverlening en brandbestrijding

Na deze opleiding kunt u een basisverzorging toedienen en kunt u een aantal blusmiddelen correct gebruiken. Dit in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.
Opleiding van 2 sessies.


Actieve preventie van rugklachten

U krijgt inzicht in het ontstaan van rugklachten en leert vooral hoe rugvriendelijk anticiperen in tal van situaties met focus op realistische preventie.
Opleiding van 1 sessie.


Asbest - eenvoudige handelingen

Ken de gevaren van asbest en weet welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.
Opleiding van 2 sessies.


BA4 - Gewaarschuwden

Ken de gevaren, ken de werking, zie de problemen, ... werken met elektriciteit vraagt aandacht.
Opleiding van 2 sessies.


BA5 - Vakbekwamen

Werken met elektriciteit vraagt bijzondere aandacht! Leer de gevaren, de werking en de problemen kennen.
Opleiding van 4 sessies.


Basisopleiding niet dringend ziekenvervoer

In deze opleiding leert u alles overhet begeleiden van patiënten bij niet-dringend ziekenvervoer en het eventueel toedienen van eerste hulp.
Opleiding van 7 sessies.


Basisreacties bij terreur

Hoe reageren bij terreur?
Opleiding van 1 sessie.


Bestuurder reachtruck

Leer efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de reachtruck. Indien u slaagt voor de theoretische en praktishe proef ontvangt u een attest dat 5 jaar geldig is.
Opleiding van 6 sessies.


Bevoegd persoon controle van elektrische gereedschappen

Het periodiek nazicht van elektrische gereedschappen is een wettelijke verplichting die in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
Opleiding van 1 sessie.


Bijscholing voor de veiligheidscoördinator

Bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden omtrent technieken en de recentste regelgeving.
Opleiding van 2 sessies.


Bliksem - en overspanningsbeveiliging

Bliksem - en overspanningsbeveiliging: "need to have or nice to have?"
Opleiding van 1 sessie.


Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Door het blussen van een aantal kleine branden leert u op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen.
Opleiding van 1 sessie.


Club Preventieadviseurs

Deze club verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld.
Opleiding van 4 sessies.


Creatief en probleemoplossend denken voor de preventieadviseur

Vergroot uw impact als preventieadviseur. De "Lego Serious Play Method" is een door Lego Company ontwikkelde methodiek om tot creatieve oplossingen te komen.
Opleiding van 1 sessie.


De brandbestrijdingsdienst

Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden als lid van de eerste interventieploeg. brandbestrijdingsdienst; KB 28 maart 2014; ARAB art.52
Opleiding van 3 sessies.


1 2 3 4 5

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België