Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Patiëntveiligheid en medewerkersveiligheid in de zorg

Opleiding van 2 sessies

Start:

14-03-2018, Kortrijk

14-03-2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 14/03/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  14/03/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Tags: patiëntveiligheid, veiligheid, medewerkersveiligheid, veiligheidscultuur

Omschrijving

"Integratie van medewerkers- en patiëntveiligheid in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, bijzondere jeugdinstellingen en gehandicapteninstellingen"

Veiligheid van patiënten en veiligheid van medewerkers zouden een prioriteit moeten zijn voor alle zorgverstrekkers, zorginstellingen en beleidsmakers. Er gaat te vaak energie verloren door los van elkaar te werken. Dit item maakt best deel uit van een integraal zorgbeleid en veiligheidsbeleid dat vertrekt van de rechten van de patiënt en de medewerker.

We willen daarom zorgverstrekkers aanzetten om zich actief in te zetten voor een open en transparante veiligheidscultuur in hun zorgvoorzieningen waarbij de veiligheid van de patiënt en de medewerker centraal staan, een geïntegreerde en globale aanpak, gedragen door alle zorgverstrekkers, medewerkers, management en bestuur.

Kwaliteitsvolle zorg is zorg die patiënt (medewerkers) gestuurd, effectief, efficiënt, tijdig, billijk en veilig is. De grote impact bij de publieke opinie heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat veiligheid en vooral onveilige zorg, meer dan enig ander kenmerk van kwaliteitszorg door de patiënt en de medewerker zijn omgeving direct worden ervaren. De media brengen altijd de harde kant in beeld!

Op interactieve manier wordt besproken hoe men kan werken naar een integratie van medewerkers en patiëntveiligheid. Er is aandacht voor concreet toepasbare tools, voor beleidsmatig werken in combinatie met pragmatische oplossingen. Dit initiatief wordt vanuit de praktijk gebracht.

Omwille van de interactie met de deelnemers worden maximaal 16 cursisten toegelaten tot deze opleiding.

Programma

De volgende topics komen uitvoerig en op interactieve wijze aan bod:

  • De feiten en cijfers met betrekking tot incidenten en ongevallen.
  • De maatschappelijke kost.
  • Zorg voor de patiënten en zorg voor de zorgenden.
  • Interne en externe communicatie als hefboom, een kwestie van goede afspraken en planning.
  • Het veiligheidsmanagementsysteem om het proces te sturen (dashboard).
  • Installeren van een veiligheidscultuur waar integratie van medewerkersveiligheid en patiëntveiligheid centraal staan.
  • De kracht van de veiligheidsrondgang.
  • Werken met een meerjarenplanning om realistische doelen te stellen en de haalbaarheid te vergroten, een goed idee?
  • De rol van stakeholders en partners.
  • Slotbeschouwing, besluiten, vraagstelling en intervisie.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Dit studiemoment wil het thema in de kijker zetten om samen met verantwoordelijken, verpleging, verzorging, begeleiding, preventieadviseurs, stafmedewerkers, stakeholders, familie ideeën te delen en uit te wisselen om samen beter te worden.

Docent

Eddy Carrette heeft als preventieadviseur van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist uit Zelzate een ruime ervaring in deze materie. Naast preventieadviseur is hij ook vertrouwenspersoon en lid van Critical incidents. Hij is nauw betrokken bij het kwaliteitsbeleid en werkt mee aan een veiligheidsbeleid voor de patiënt. Hij is senior trainer bij Arteria.

Hij brengt de materie op interactieve manier zodat u de kans krijgt om samen met de docent en de collega's op zoek te gaan naar belangrijke elementen die bijdragen tot meer veiligheid.


Opleiding van 2 sessies

Start:

14-03-2018, Kortrijk

14-03-2018, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 14/03/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  14/03/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 150.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België