Escala
Meer info
header

Aansprakelijkheid in de zorgsector

Opleiding van 2 sessies

Start:

03-10-2017, Heverlee

03-10-2017, Brabantlaan 1, 3001 Heverlee

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 3/10/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  3/10/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Start:

25-10-2017, Brugge

25-10-2017, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 25/10/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  25/10/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Omschrijving

Als professional in de zorgsector wordt u regelmatig geconfronteerd met moeilijke situaties en erbij horende keuzes.

Weet u in welke mate uw instelling, uw personeel en/of uw vrijwilligers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten in gemaakte keuzes of risicogevallen die zich voordoen?

Tijdens deze opleiding bestuderen we de aansprakelijkheid in de zorgsector. Is er bijvoorbeeld sprake van juridische aansprakelijkheid wanneer een kind in de kribbe uit een stoel valt? Is de zorgverlener aansprakelijk indien hij een jongere in de bijzondere jeugdzorg meegeeft met de grootvader hoewel afgesproken is met de ouders dat dit niet mag? Wat indien je als zorgverstrekker weet hebt van een dreigende en mogelijks escalerende thuissituatie bij een van de cliënten?

Deze vragen zijn allerminst eenvoudig te beantwoorden. Naast het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een moreel verantwoordelijkheidsgevoel en juridische aansprakelijkheid, moet voor elke vraag bekeken worden of het gaat om burgerlijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. En wat is het verband met schuldig verzuim? In deze opleiding gaan we in op deze begrippen en de gevolgen voor uw instelling, personeel en vrijwilligers.

De opleiding wordt doorspekt met rechtspraak en praktijkvoorbeelden. De docent legt alles uit in een verstaanbare taal, op maat van deelnemers zonder juridische vorming.

Programma

1. Aansprakelijkheid in de zorgsector

 • Overzicht soorten aansprakelijkheid
  • algemeen
  • burgerlijke aansprakelijkheid
   • contractuele aansprakelijkheid
   • buitencontractuele aansprakelijkheid
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid
   • algemeen
   • onopzettelijke slagen en verwondingen
   • schuldig hulpverzuim
   • de strafprocedure schematisch
 • Zorgverstrekkers
  • categoriën zorgverstrekkers
  • focus op zorgverstrekkers in dienstverband
  • focus op art. 1384, lid 1, 4 & 5 BW
  • focus op verpleegkundigen BBT
 • Voorbeelden
  • medische zorgverlening
  • jeugdzorg
  • ouderenzorg
  • zorg personen met een beperking
  • kinderopvang
  • intervisie en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers en docent
 • FMO
 • Schadevergoeding

2. Uitdieping burgerlijke aansprakelijkheid

 • aansprakelijkheid instelling gebrekkige organisatie
 • aansprakelijkheid zorgverstrekking
 • specifieke topic: fixatie
 • andere moeilijke patiëntensituaties
  • actuele weigering medische hulp
  • zelfverdediging
  • autorijden
  • andere gevallen

3. Arbeidsongevallen en aansprakelijkheid

 • arbeidsongeval
 • arbeidswegongeval
 • vergoeding
 • verplichtingen - regeling
 • burgerlijke aansprakelijkheid

4. Patiëntenrechten

 • algemeen
 • focus op IFC
 • uitoefening patiëntenrechten
 • hervorming beschermingsstatuten

5. Vrijwilligers en verzekeringen

 • aansprakelijkheid
 • immuniteit
 • de 'losse' feitelijke vereniging
 • de 'losse' feitelijke vereniging in de zorgsector
 • de vrijwilliger-bestuurder

6. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 • checklist bij onderschrijving
 • wat bij schadegeval > minnelijke versus gerechtelijke afhandeling
 • wat bij een schadegeval: hoe te handelen en rol van de verschillende actoren

De focus in deze opleiding ligt op de eerste twee onderdelen. Afhankelijk van de interactie wordt dieper ingegaan op het aspect arbeidsongevallen en patiëntenrechten of worden enkel de hoofdlijnen behandeld. De uitgebreide slides krijgt u uiteraard sowieso mee. Onderdelen 5 en 6 worden in de namiddag na de koffiepauze behandeld.

Voor wie is deze opleiding bestemd

De opleiding richt zich tot medewerkers van zorginstellingen

 • kinderopvang
 • jeugdhulp
 • personen met een beperking
 • seniorenzorg
 • thuishulp / ambulante zorg
 • ...

Docent

In 2007 startte Rudy Van Turnhout zijn carrière bij GSJ Advocaten. Hij specialiseerde zich in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, het strafrecht en het gezondheidsrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij zowel overheden, ondernemingen als particulieren bij in dossiers van uiteenlopende aard.

Vanuit de bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 2009 de postacademische opleiding evaluatie van menselijke schade aan de KUL. De kennis van het gezondheidsrecht diepte Mr. Van Turnhout in 2013 grondig uit als gedetacheerd stafmedewerker juridische zaken bij de Antwerpse ziekenhuis- en woonzorggroep GZA. Bijzondere aandacht besteedt hij ook aan arbeidsongevallendossiers. Sedert 2014 is Mr. Van Turnhout als docent verbonden aan Syntra, waar hij het vak arbeidsongevallenverzekering doceert in het tweede jaar van de opleiding verzekeringstussenpersoon.

Mr. Van Turnhout is auteur van verscheidene bijdragen en artikelen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en is regelmatig spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala.


Opleiding van 2 sessies

Start:

03-10-2017, Heverlee

03-10-2017, Brabantlaan 1, 3001 Heverlee

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 3/10/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  3/10/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Start:

25-10-2017, Brugge

25-10-2017, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 25/10/2017 ( 09:30 - 12:30 )   |  25/10/2017 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 150.00 (excl. BTW)

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België