Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Basis administratief recht voor ambtenaren

Voor u verklaard: bestuurlijk toezicht, motiveringsplicht, de bestuurshandeling, openbaarheid, etc.

Opleiding van 4 sessies

Start:

20-11-2018, Brussel

20-11-2018, Havenlaan 86c, 1000 Brussel

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 20/11/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  20/11/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  27/11/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  27/11/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Omschrijving

Een goede kennis van het administratief recht is een must voor elke ambtenaar of medewerker van een openbaar bestuur of openbare dienst.

De opleiding "Basis administratief recht" biedt een uitstekende vertrekbasis voor elke ambtenaar. Via een toegankelijke opleiding worden de belangrijkste bepalingen van het administratief recht op een rijtje gezet en besproken.

De opleiding is dan ook perfect geschikt voor ambtenaren die net aan hun loopbaan beginnen en geen of een beperkte kennis hebben van het administratief recht. Ambtenaren die de beginselen van het administratief recht wensen op te frissen, zullen aan deze opleiding een grote hulp hebben.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

U krijgt inzicht in vragen als: waarin verschilt het bestuursrecht van het gemene recht? Wat bij conflicten tussen (gemeentelijke) reglementen; welke norm heeft voorrang? Wat is (de)centralisatie en wat is de rol van de toezichthoudende overheid? Wat verstaat men onder een (complexe) administratieve rechtshandeling? Wat is er bijzonder aan een eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling? Welke soorten bestaan er en waarom is het onderscheid van belang? Wat is het belang en wat zijn de gevolgen van de verschillende soorten termijnen? Kan een bestuurshandeling worden opgeheven/ingetrokken en onder welke voorwaarden? Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wat betekent het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, ... in de praktijk? Wanneer is de formele motiveringsplicht van toepassing en wat houdt dit in? Wat houdt het bestuurlijk beroep in? Wanneer is de Raad van State bevoegd en wanneer de burgerlijke rechter? In welke gevallen kan de Raad van State een beslissing schorsen/vernietigen? Kan schadevergoeding gevraagd worden bij onwettige handelingen? Enz.

Programma

I MATERIEEL ADMINISTRATIEF RECHT

I.1 DE EIGEN AARD VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

  I.1.1 Principe: eenheid van rechtsorde
  I.1.2 Aanvulling of uitzondering op het gemene recht
  I.1.3 Belang van de rechtspraak

I.2 HET BEGRIP ADMINISTRATIEVE OVERHEID EN HET BELANG HIERVAN

  I.2.1 Geen wettelijk bepaald begrip
  I.2.2 Evolutief begrip
  I.2.3 Rol van de rechtspraak
  I.2.4 Belang van het begrip
   A BEVOEGDHEID RAAD VAN STATE
   B FORMELE MOTIVERINGSWET
   C ANDERE

  I.2.5 Afzetten tegen andere begrippen

I.3 BRONNEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

  I.3.1 De verschillende bronnen
  I.3.2 De hiërarchie van de rechtsnormen
  I.3.3 Bijzondere aandachtspunten

   A ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR
    A.1 Formele beginselen van behoorlijk bestuur (hoorplicht, formele motiveringsplicht edm.)
    A.2 Inhoudelijke beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, materiële motiveringsplicht, rechtszekerheidsbeginsel edm.)

   B OMZENDBRIEVEN
    B.1 Begrip
    B.2 Doel
    B.3 Rechtskracht

   C RECHTSPRAAK ALS BRON VAN RECHT?

I.4 DE STRUCTUUR VAN HET BESTUUR

  I.4.1 Het centrale bestuur
  I.4.2 Decentralisatie
    A TERRITORIALE DECENTRALISATIE
    B FUNCTIONELE DECENTRALISATIE
    C HET BESTUURLIJK TOEZICHT
     C.1 Rol en belang van het bestuurlijk toezicht
     C.2 Vormen van bestuurlijk toezicht

  I.5 WERKING VAN HET BESTUUR

   I.5.1 Theorie van de openbare dienst
   I.5.2 De bestuurshandeling

    A EENZIJDIGE EN MEERZIJDIGE HANDELINGEN
    B VERORDENENDE EN INDIVIDUELE HANDELINGEN

   I.5.3 Gebonden en discretionaire bevoegdheid

  II PROCEDUREEL ADMINISTRATIEF RECHT

  II.1 PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING

   II.1.1 Raadpleging Raad van State afdeling wetgeving
   II.1.2 Openbaarheid van bestuur als vorm van preventieve rechtsbescherming
   II.1.3 Hoorplicht

  II.2 RECHTSBESCHERMING A POSTERIORI

   II.2.1 Willig beroep
   II.2.2 Hiërarchisch beroep
   II.2.3 Beroep bij de toezichthoudende overheid
   II.2.4 Het georganiseerd administratief beroep
   II.2.5 Het jurisdictioneel beroep

    A BIJ DE HOVEN EN RECHTBANKEN
    B BIJ ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES
    C BIJ DE RAAD VAN STATE
     C.1 Vernietigingsprocedure
     C.2 Schorsingsprocedure

  Voor wie is deze opleiding bestemd

  Ambtenaren uit openbare besturen en openbare instellingen: gemeentes, OCMW's, regionale en federale departementen.

  Voorkennis

  geen voorkennis vereist

  Docent

  Reiner Tijs is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Hij is advocaat aan de balie te Antwerpen. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratief recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht, Europees recht en strafvordering aan de afdeling rechtspraktijk aan het Horito te Turnhout. Hij geeft tevens gastcolleges binnen de materie van het administratief recht in de opleiding master in real estate aan de UAMS. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.


  Opleiding van 4 sessies

  Start:

  20-11-2018, Brussel

  20-11-2018, Havenlaan 86c, 1000 Brussel

  Lesdata

  Wegbeschrijving

  Lesdata van deze opleiding: 20/11/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  20/11/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  27/11/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  27/11/2018 ( 13:30 - 16:30 )

  Prijs € 295.00 (excl. BTW)

  Bedrijfsopleidingen

  Onze partners

  Met de steun van

  © Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België