Escala
header

Bewind over meerderjarige onbekwamen

Opleiding van 2 sessies

Start:

23-02-2018, Gent

23-02-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 23/02/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  23/02/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Tags: bewindvoering

Omschrijving

Sinds 1 september 2014 werd het systeem van het beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen gewijzigd. Sindsdien bestaat er nog één globaal beschermingsstatuut. De verschillende statuten worden opgeheven en worden in één beschermingsstatuut geïntegreerd.

Het stelsel van de voorlopige bewindvoering werd als basis gebruikt voor het nieuwe systeem. In dit systeem kan de vrederechter een "bescherming op maat" uitwerken. Hierbij zal hij in de eerste plaats kijken naar de mogelijkheden van de betrokkene zelf. In het nieuwe systeem zal de beschermde persoon zelf ook meer betrokken worden in het besluitvormingsproces. De vrederechter zal luisteren en rekening houden met de wil van de beschermde persoon.

Tijdens deze opleiding bespreken we de belangrijkste aandachtspunten van de "Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus".

Dankzij een praktijkgerichte uiteenzetting zal u na de opleiding de belangrijkste krachtlijnen van de wet kennen, en weten hoe dit toegepast kan worden op uw patiënten.

Programma

1. Inwerkingtreding

2. Krachtlijnen

3. Voornaamste vernieuwingen: een overzicht

4. De nieuwe regeling

  • De buitengerechtelijke bescherming
  • De rechterlijke beschermingsmaatregel: bijstand of vertegenwoordiging?

5. De procedure

6. Eerste evaluatie van de nieuwe regeling

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond Voorlopige bewindvoering en juridische conflicten hierrond: medewerkers van:

  • Politiezones
  • CAW's
  • OCMW's
  • Sociale diensten
  • Openbare besturen en overheidsinstellingen

Docent

Dhr. Danny De Schepper is Vrederechter in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (kanton Dendermonde-Hamme).


Opleiding van 2 sessies

Start:

23-02-2018, Gent

23-02-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 23/02/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  23/02/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 160.00 (excl. BTW)

Inschrijvingsrecht voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde: 132 euro (excl. BTW)

Opleiding erkend door IGO (TEC-E18090).

Gelieve bij inschrijving uw functie en korps te vermelden.

"Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.

Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega."

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België