Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens

Opleiding van 2 sessies

Start:

11-10-2018, Westerlo

11-10-2018, Britselaan 20, 2260 Westerlo

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 11/10/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  11/10/2018 ( 13:30 - 16:30 )

In onze informatiemaatschappij worden organisaties dagdagelijks geconfronteerd met vragen rond het omgaan met (gevoelige) persoonsgegevens. Wat mag daarmee gebeuren en onder welke voorwaarden mogen ze worden doorgegeven? Als een bepaalde verwerking nuttig en noodzakelijk is, mag ze dan ook sowieso worden uitgevoerd? En wat bij samenwerkingen? Mogen we zomaar gegevens met elkaar delen? Ondertussen weet iedereen dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR) nieuwe regels heeft opgelegd, maar de precieze toepassing blijft vaak moeilijk. En is de AVG een toepassing van het recht op privacy, of hoe zit dat nu precies? Wanneer speelt privacy een rol? Mogen we nog foto's nemen van werknemers en medewerkers, of is dat nu verboden?

Bovendien zijn er naast de regels van de AVG die verplichtingen opleggen op organisatieniveau en waaraan u zich moet houden als medewerker in een organisatie ook kwesties die zich meer op persoonlijk niveau situeren. Voorbeelden zijn de discretieplicht en het beroepsgeheim, of m.a.w. de vraag naar wat juridisch correct gedrag is wanneer u met een gevoelige informatie in aanraking komt die u in een lastig parket brengt. Spreken of zwijgen? Het antwoord is niet altijd eenvoudig. Andere meer persoonlijke vraagstukken betreffen uw rechten als werknemer en betrokkene m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Kan u zich hiertegen verzetten? Wat als uw werkgever u vraagt om gegevens aan te leveren (bv. uw vingerafdruk voor toegang via vingerscan tot de gebouwen) die u liever niet geeft?

Dit programma vertrekt vanuit het juridisch kader inzake privacy en gegevensbescherming in de Europese Unie om op een holistische manier toe te lichten hoe een organisatie en haar medewerkers op een correcte manier met persoonlijke en gevoelige informatie dienen om te gaan. We beginnen met een algemene inleiding. Daarna bespreken we de belangrijke regels op organisatieniveau (de AVG) om te eindigen met specifieke toepassingen op persoonsniveau, m.a.w. in het kader van uw functie of rol in de organisatie waar u werkt.

Programma

Deel I Bescherming van privacy en persoonsgegeven in de EU

1. Wat is privacy? - Privacy als concept in de EU

2. En bescherming van persoonsgegevens?

3. Conclusie

Deel II: Regels inzake bescherming van persoonsgegevens op organisatieniveau

A. De AVG

1. Basisbeginselen AVG: rollen, essentiële begrippen

2. Wat de AVG eigenlijk vereist

3. Introductie stappen-aanpak

  Stap 1: Bewustmaking
  Stap 2: Wettelijke grondslag voor verwerken van persoonsgegevens
  Stap 3: Rechtsgronden (toestemming vs. legitiem belang)
  Stap 4: Communicatie onder de AVG
  Stap 5: Rechten van betrokkenen
  Stap 6: Verwerkingsregister
  Stap 7: Kinderen en de AVG
  Stap 8: Gegevensbescherming als nieuw basisconcept: integreren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen in de organisatie
  Stap 9: Inbreuken in verband met persoonsgegevens
  Stap 10: Functionaris voor gegevensbescherming
  Stap 11: Internationaal
  Stap 12: Contracten
  Stap 13: Boetes en aansprakelijkheid

  4. De Belgische wet inzake gegevensbescherming

  5. De nieuwe privacycommissie: de gegevenbeschermingsautoriteit

  6. Algemene conclusies AVG

  B. Bijzondere situaties

  Deel III: Gegevensbescherming vanuit persoonlijk oogpunt en aansluitende kwesties (beroepsgeheim, discretieplicht)

  1. AVG op persoonsniveau

   Als betrokkene
   Als werknemer, ambtenaar
   Als zelfstandige

   2. Discretieplicht/confidentialiteit en de AVG

   3. Beroepsgeheim en de AVG

   4. Recht op afbeelding en de AVG

Voor wie is deze opleiding bestemd

Medewerkers en leidinggevenden uit de social profit en de publieke sector.


Opleiding van 2 sessies

Start:

11-10-2018, Westerlo

11-10-2018, Britselaan 20, 2260 Westerlo

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 11/10/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  11/10/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 150.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België