Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens

Opleiding van 2 sessies

Start:

19-09-2018, Westerlo

19-09-2018, Britselaan 20, 2260 Westerlo

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 19/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  11/10/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Start:

24-09-2018, Gent

24-09-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 24/09/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  24/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Start:

28-09-2018, Brugge

28-09-2018, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 28/09/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  28/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Tags: GDPR

Elke instantie of organisatie wordt geconfronteerd met vragen rond privacy: hoe omgaan met gegevens; welke gegevens mogen intern geraadpleegd worden en door wie; mogen gegevens (extern) ter beschikking gesteld worden van verenigingen, van commercanten; wat met bedrijven die opdrachten uitvoeren in opdracht van de gemeente of uw organisatie; welke gegevens mogen verzameld worden; wat met toestemming; wat bij klachten; mag je bepaalde niet-gevoelige gegevens publiek delen; welke gegevens mogen verzameld worden; wat als bevriende organisaties gebruik willen maken van de gegevens; ...

In dit programma wordt niet enkel de GDPR besproken maar ook de bredere privacywetgeving, discretieplicht, het beroepsgeheim, het recht op afbeelding en de wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Zo krijgt u een compleet beeld van de relevante bepalingen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Programma

DEEL I : GEGEVENSBESCHERMING EN EUROPA

 • Basisbepalingen vanuit de Europese Unie
 • Raad van Europa
  • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8)
  • Het Verdrag 108 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
 • GDPR
 • Belangrijke Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg
 • Belangrijke rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg

DEEL II : BEGINSELEN

 • Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
 • Rechtmatigheid van de verwerking
 • Voorwaarden voor toestemming
 • Voorwaarden voor de toestemming van kinderen
 • Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 • Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 • Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

DEEL III : RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 • Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld
 • Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
 • Recht van inzage van de betrokkene
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van bezwaar
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

DEEL IV : VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKER, PERSOONSGEGEVENSBEVEILIGING

 • Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen
 • Verwerker
 • Beveiliging van de verwerking
 • Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit
 • Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene
 • Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Positie van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

DEEL V : GEDRAGSCODES EN CERTIFICERING

DEEL VI : SPECIFIEKE SITUATIES OP HET GEBIED VAN GEGEVENSVERWERKING

 • Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie
 • Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten
 • Verwerking van het nationaal identificatienummer
 • Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding
 • Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
  • Het Verdrag van Boedapest
  • Kaderbesluit 2008/977/JBZ
 • Geheimhoudingsplicht

DEEL VII : GEGEVENSBESCHERMING IN EEN BREDER PERSPECTIEF

Voor wie is deze opleiding bestemd

Dit onderwerp is van belang voor een hele reeks organisaties zoals openbare besturen, vzw's, musea, ledenverenigingen, socio-culturele en sportverenigingen, zorginstellingen, onderzoeksinstellingen, leden van de rechterlijke macht, ziekenfondsen, ... Kortom dit gaat alle organisaties aan die persoonsgegevens zoeken, verzamelen of bijhouden in het kader van hun activiteiten, voor promotionele doeleinden, ...

Docent

Dhr. Ilja Van Hespen is van het academisch personeel van de leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire School en als onderzoeker in de rechten verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij vervult onderwijstaken in het academisch onderwijs o.m. in het grondwettelijk en administratief recht.


Opleiding van 2 sessies

Start:

19-09-2018, Westerlo

19-09-2018, Britselaan 20, 2260 Westerlo

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 19/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )   |  11/10/2018 ( 09:30 - 12:30 )

Start:

24-09-2018, Gent

24-09-2018, Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 24/09/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  24/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Start:

28-09-2018, Brugge

28-09-2018, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Lesdata

Wegbeschrijving

Lesdata van deze opleiding: 28/09/2018 ( 09:30 - 12:30 )   |  28/09/2018 ( 13:30 - 16:30 )

Prijs € 150.00 (excl. BTW)

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België