Escala
Meer info
header

Topics jeugdhulp en jeugdrecht

Opleiding van 1 sessie

Deze opleiding die halfjaarlijks ingericht zal worden, richt zich naar advocaten gespecialiseerd in jeugdrecht of die zich daarin wensen te specialiseren alsook medewerkers actief in het landschap van de jeugdhulp, gezinsondersteuning, ... In elke sessie komen nieuwe topics aan bod die ook aangegeven kunnen worden door de deelnemers. Deze opleiding is geen éénrichtingsverkeer van de docent naar de deelnemers, maar een interactieve sessie waar het delen door alle aanwezigen van kennis, goede praktijken, ondervonden drempels, ... centraal staat.

Het is een gegeven dat het jeugdlandschap drastisch aan het veranderen is. Wie nu jeugdadvocaat is, wil op de hoogte blijven van de vernieuwde tweedelijnsbijstand en van de intenties van de wetgever/verzekeringsmakelaar inzake de rechtsbijstandsverzekering voor gezinnen.

Andere topics zoals het nieuwe Jeugddecreet, de nieuwe oproepingsbrief voor de minderjarigen, het Mozaïekdecreet van 13 mei 2016 en de wijzigingen inzake de pleegplaatsing komen zeker aan bod.

Dit naast een evaluatie van de werking van de Familierechtbank/Jeugdrechtbank/Jeugdparket en van de persoonlijke verschijning van partijen en minderjarigen in hun proces.

Uiteraard wordt gepoogd alles zoveel mogelijk te toetsen aan "het belang van het kind".

Programma

Interactief gesprek over de nieuwigheden in het Jeugdrecht:

+ Hoe ziet de nieuwe tweedelijnsbijstand eruit ? Hoeveel zal de vergoeding nog bedragen?

+ Is de rechtsbijstandsverzekering een goede zaak voor de kinderen of voor hun ouders?

+ Wat moeten we zeker weten over het Nieuwe Jeugddecreet?

+ Waarom een onderscheid maken in rechtbank en bevoegdheid als het over pleegplaatsing of vrijwillige plaatsing gaat?

+ Kunnen we pogen een definitie te maken van het belang van het kind? Wie waakt over onze kinderen?

+ Waarom bestaat er geen lijst die zegt hoeveel kinderen kosten ? Of wordt er wel al een gebruikt?

+ Een nieuwe trend op komst? Onderhoudsbijdragen all-in.... Rechtspraak Kortrijk

+ Definitie buitengewone kosten van het kind: Rechtspraak Hof van Beroep Gent

+ Arrest Hof van Beroep Gent inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van minderjarigen

+ Evaluatie werking Jeugd- & Familierechtbank

+ Evaluatie systeem voogd ad hoc

Mogelijkheid tot vraagstelling/reflectie

Voor wie is deze opleiding bestemd

  • advocaten gespecialiseerd in het jeugdrecht
  • advocaten die zich wensen toe te leggen op het jeugdrecht
  • werknemers in de jeugdhulp, gezinsondersteuning, CAW's, OCMW's, ...
  • geïnteresseerden op basis van het programma

Docent

Els De Frene (Waregem, 19/10/1973) studeerde in 1997 af met onderscheiding aan de Faculteit Rechten Universiteit Gent en is sinds 1 oktober 1997 advocaat aan de Balie van Kortrijk. Zij volgde daarna nog diverse opleidingen waaronder in 2008 deze van bemiddelaar in familie- en handelszaken om vanaf 2009 de opleiding Jeugdadvocaat te volgen en te beëindigen in 2010 waardoor zij sinds 2009 al regelmatig tussenkomsten verleende aan minderjarigen en hun ouders.

Zij is actief in diverse Commissies Jeugd, waaronder straks haar vijfde jaar in de Commissie Jeugd te Kortrijk, waarbij zij op OVB niveau Kortrijk in de Commissie Brussel vertegenwoordigt.


Opleiding van 1 sessie

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België