Escala

Bedrijfsopleidingen

header

Juridisch & wetgeving [128]

 

Wetgeving en administratie

Nationaal en internationaal vervoer van afvalstoffen

Wat u moet weten over het correct transporteren van afval zowel nationaal, Europees als internationaal: documenten, registratie, vergunning, reglementering en uitzonderingen.
Opleiding van 2 sessies.


Natuurbehoud: in welke mate beschermt onze wetgeving onze natuur

Ontdek de impact van natuurbehoud in de praktijk


Natuurtechnische inrichtingen van trage wegen

Natuurtechnisch inrichten van trage wegen


Omgevingsrecht: milieueffectenrapportage van a tot z

In deze opleiding krijgt u een totaalbeeld van wat project-milieurapportage inhoud en hoe correct om te gaan met de MER- regelgeving en -procedure.
Opleiding van 1 sessie.


Ontbijtsessie: Gevolgen GDPR - musea en toeristische attracties

Welke gevolgen heeft de nieuwe privacywet (GDPR) voor uw organisatie?
Opleiding van 1 sessie.


Openbaarheid van bestuur

Wat betekent openbaarheid van bestuur voor u als overheid in de praktijk?
Opleiding van 1 sessie.


Openbare markten (marktmeester)

Hoe organiseert u een openbare markt?


Opmaak verkoopsovereenkomsten & analyse van de eigendomstitel

Deze opleiding biedt u een grondig inzicht in de opmaak van de verkoopsovereenkosmt en de analyse van eigendomstitels.
Opleiding van 3 sessies.


Overheidsaansprakelijkheid: ruimtelijke ordening en stedenbouw

Welke aansprakelijikheid loopt u inzake ruimtelijke ordening?


Overheidsopdrachten: Het opstellen van een correct lastenboek

Praktische opleiding overheidsopdrachten - uitwerken van een draaiboek.
Opleiding van 2 sessies.


Overlijden onvermogende burgers: financieel-juridisch kluwen

Sociale topics voor OCMW's, CAW's, dienstverlenende organisaties, ...
Opleiding van 1 sessie.


Percelen en gebouwen stedenbouwkundig inschatten via internet

Leer zonder verplaatsing of een perceel/ gebouw de moeite waard is!
Opleiding van 2 sessies.


Politionele aansprakelijkheid

Ontdek de juridische bepalingen inzake politionele aansprakelijkheid.
Opleiding van 3 sessies.


Praktijkopleiding e-tendering door Escala in opdracht van de Vlaamse overheid - gratis

Nu een opportuniteit, straks verplicht: schakel nu over naar e-tendering!
Opleiding van 1 sessie.


Praktijkschatting landeigendommen

Praktische toepassing specifiek gericht op landgoed
Opleiding van 5 sessies.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bedrijfsopleidingen

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2018 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België