Escala
header

Omgaan met diversiteit in de kinderopvang

Opleiding van 2 sessies

Tags: kinderopvang, kinderzorg, discriminatie, racisme, racist, kinderzorgen, kinderen, kindjes, kleuters, onderwijs, leraar, lerares, creche, oppas, kinderoppas, leerlingen, diverse, diversiteit, cultuurverschil, culturen, waarden

Opvang is toegankelijk voor kinderen met verschillende noden, afkomst of cultuur, elk kind is er welkom. Kinderen en gezinnen mogen niet gediscrimineerd worden.

Omschrijving

In deze opleiding staan we stil bij diversiteit precies inhoudt en hoe we daar mee om kunnen gaan.

Verschillende vormen van diversiteit worden van dichterbij bekeken en de impact die kinderopvang erop heeft. We oefenen in het opzetten van verschillende 'brillen' om diverse situaties te bekijken.

Waarom is diversiteit in de kinderopvang belangrijk? Welke voordelen en struikelblokken brengt dit met zich mee? Hoe ga je met diversiteit om in het werk met de kinderen?

Programma

1. Wat is diversiteit ?

 • Interactief belevingsspel
 • Definities
 • Diversiteit binnen de sociale functie van de kinderopvang

2. Verschillende vormen van diversiteit

 • Culturele
 • Huidskleur
 • Thuissituaties
 • Waarden en normen
 • zorgvragen

3. Verschillende visies op diversiteit

 • Interactief spel ter inleving (wortels en vleugels)
 • De verschillende modellen
 • Persoonlijke beleving/overtuiging

4. Elk gezin heeft zijn verhaal

 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsverschillen
 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsvragen

5. Omgaan met culturele verschillen

6. Kansarmoede en kinderopvang

 • Wat is kansarmoede
 • Kansarmoede en het belang van kinderopvang
 • Hoe omgaan met kansarmoede in de kinderopvang

7. Opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte

 • Visie op inclusieve opvang
 • Hoe een dergelijke opvang aanpakken
 • Belang van communicatie

8. Het belang van diversiteit in de kinderopvang

9. Werken aan vooroordelen

10. Werken rond diversiteit in de praktijk

11. Drempels in de kinderopvang

Methodologie

Deze vorming wordt zeer interactief opgevat. Naast de theoretische inhoud zijn er inlevingsmomenten en besprekingen van cases.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Medewerkers kinderopvang en onderwijs.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Docent

Mevr. Tania De Beurme


Opleiding van 2 sessies

Onze partners

Met de steun van

© Copyright 2017 door Skilliant cvba| Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | m.z. Spoorwegstraat 14 | 8200 Brugge België